Teenus on loodud korteriühistutele ning annab võimaluse lühikese aja jooksul ja väiksemate kuludega sissenõuda korteriomanike majandamiskulu võlgnevuse. Osutatava teenuse maksab lõppkokkuvõttes kinni võlgnik.

Võimalikud teenused:

  • Pretensioonitöö  30,00 eurot

Meie pretensioonitöö tulemusel suurem osa KÜ võlgnikest kustutab võlgnevuse (koheselt või kooskõlastatud maksegraafiku alusel).

  • Maksekäsu kiirmenetlus 50 eurot. Kui 3 avaldust korraga, siis 40,00 eurot/tk.

Riigilõiv on 3% nõude summalt, kuid mitte vähem kui 45,00 eurot. Umbes pool kiirmenetlusse antud asjadest lõpeb kohtulahendiga korteriühistu kasuks. Ülejäänud asjad (võlgniku vastuväide saabumisel) antakse üle hagimenetlusse.

  • Hagimenetlus kohtus 200,00 eurot

Riigilõiv tasutakse seadusega ettenähtud määras (ca. 10% nõudesummast). Meie teenus sisaldab hagiavalduse esitamist ja kohtus esindamist. Kõik meie algatatud hagimenetlused lõppevad kohtulahendiga korteriühistu kasuks. Võlgnikult mõstetakse välja kogu põhivõlgnevus ja viivis ning kõik korteriühistu kantud kulud.

  • Täitemenetluses esindamine 40,00 eurot

Juhul, kui võlgnik ei täida jõustunud kohtuotsust, siis asi antakse üle kohtutäiturile, kes seadusega ettenähtud korras arestib võlgniku vara (sh. pangakontod, sõiduk, korter jms.) ja nõudeõigused (sh. palk, pension jms.).

Helistage meile 556 333 56 või kirjutage info@perejurist.ee. Tasuta konsultatsioon.