Äriõiguse ja äriregistriga seotud küsimuste alane nõustamine ning sellealaste küsimuste kompleksne lahendamine. Äri- ja mittetulundusühingute asutamine. Tegutsevate ettevõtete struktuuri muutmine. Omanikevaheliste vaidluste lahendamine. Juhatuse koosseisu muutmine. Kliendi huvide esindamine kohtuvälistes ja kohtumenetlustes.

Ettevõtte majandustegevuse juurde kuuluvad õigustoimingud, sealhulgas lepingute ja muude dokumentide koostamine ja ekspertiis, teenuste osutamine, läbirääkimiste pidamine, osalemine aktsionäride koosolekutel jms.

Kreeditoride huvide esindamine pankrotimenetlustes: teabe kogumine ja analüüsimine, läbirääkimiste pidamine, vajalike protsessidokumentide koostamine (pankrotihoiatus, pankrotimenetluse algatamise avaldus jms), esindamine kohtus ning kõigi vajalike toimingute teostamine kreeditoride üldkoosoleku või komisjoni töö raames.

Likvideerimine ja pankrotimenetlus. Võlgnike huvide esindamine pankrotimenetlustes: teabe kogumine ja analüüsimine, tõhusa lahenduse otsimine, vajalike protsessidokumentide koostamine, esindamine kohtus ja kõigis pankrotimenetluse menetlustoimingutes.