Collector.ee pakub lahendusi olukordades, kus kliendilt nõutakse alusetult suuri summasid.

Peamine probleem, millega iga võlgnik puutub kokku on põhjendamatult suurte nõuete esitamine võlausaldaja poolt. Eriti teravalt on hetkel ülesse tõstatunud probleem väikelaenu (SMS laenud) võlglastel. Kuid ka suuremad võlausaldajad kuritarvitavad tihti oma õigustega liigkasu saamise eesmärgil.

Seadusega on ettenähtud teatud võimalused võlgniku õiguste tagamiseks. Enamuses juhtumistest on võlgnevuse summa vähendamine täiesti võimalik. Näiteks, võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus annab õigusliku aluse võlgnevuse vähendamiseks ja ajatamiseks (maksegraafiku alusel tasumiseks).

Collector.ee seisab oma klientide õiguste eest olukorras, kus klient leiab, et temalt küsitakse alusetult suuri summasid või arvetes esitatud summad ei vasta tegelikkusele. Meie leiame igas olukorras optimaalse lahenduse. Abistame oma kliente nende õiguste kaitsel ja dokumentide koostamisel eelkõige klientide huvidest lähtuvalt.